Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

RamNDDR3 Kingmax 4Gb/1600

RamNDDR3 Kingmax 4Gb/1600

RamNDDR3 Kingmax 4Gb/1600
RAM Kingmax - DDR3 - 4GB - bus 1600MHz - PC3 12800

Sản phẩm cùng loại