Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

Sạc laptop Acer

Sạc laptop Acer

Sạc laptop Acer
Input: 100 - 240V AC, 50 - 60HzDC. Output: 19V, 3.42A. 65 Watt Output.

Sản phẩm cùng loại