Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

CPUD G 2030 (T)

CPUD G 2030 (T)

Bộ vi xử lý - CPU Intel Pentium G2030 - 3.0 GHz - 3MB Cache 
BH (1tháng )