Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

Ổ di động box 500Gb ADATA/ USB 3.0

Ổ di động box 500Gb ADATA/ USB 3.0

Ổ di động HDD box500Gb ADATA/ USB 3.0
Kích thước 2.5" - Tốc độ vòng quay 5400prm - Kết nối USB 3.0