Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

Nguồn Golden Field  S360

Nguồn Golden Field S360

Nguồn Golden Field S360-300W :Chủng loại ATX 300W -S360 Chuẩn nguồn ATX Tiêu chuẩn chất lượng Mầu Công suất danh định 300w Công suất thực Đầu cấp điện cho main 20+4Pin Đầu cấp điện cho hệ thống 1 x 20+4-pin. 1 x 4-pin ATX12V 2 x SATA 2x Molex 1 x Floppy Quạt 120mm Đường điện vào 165V - 264V