Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

Nguồn AcBel 350 W

Nguồn AcBel 350 W

Nguồn AcBel 350 W- Chuẩn nguồn: ATX - Công suất danh định: 350W - Quạt: Fan 8cm