Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

Nguồn Hunkey GS500 - 400W

Nguồn Hunkey GS500 - 400W

Nguồn Hunkey GS500 - 400W

Công suất thực: 400W

Đầu cắp điện cho bo mạch chủ: 24-pin ATX

Đầu cấp điện cho hê thống: 1 x 4+4 pin +12v cho CPU4 x SATA1 x IDE2 x 6+2 pin VGA

Quạt: 120mm

Đường điện vào: 200v -240v

Tương thích chuẩn Intel ATX12V v2.3

Các chức năng bảo vệ:OCP, OVp, UVP, OPP và SCP