Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

Nguồn Jetek D650 - Fan 8

Nguồn Jetek D650 - Fan 8

- công suất thực 250W. Quạt 8cm
- MAX1: 5V & 3.3V Total Output
- MAX2: +12V Total Output
- MAX3: Total Output Power
  • Thông số kỹ Thuật
  • KM
  • Bảo Hành