Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

Loa laptopRS 320

Loa laptopRS 320

Loa laptopRS 320
Loa laptop công xuất 2.5 W x 2 Nguồn cổng USB Thiết kế lớn 2 loa