Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

Loa MT Microlab M105 (2.1)

Loa MT Microlab M105 (2.1)

Loa MT Microlab M105 (2.1)
Tỷ số nén nhiễu S/N >70dB

Tổng Công suất (W) 10 Watt
Công suất Loa siêu trầm (W) 5W
Công suất Loa vệ tinh (W) 2.5W x 2