Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

Loa MT Microlab M106BT (2.1)

Loa MT Microlab M106BT (2.1)

Hệ thống loa: 2.1

Công suất loa: 10 W

Kết nối Bluetooth 4.0

Dùng cho Laptop, PC, Mobile