Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

Máy đồng bộ HP Pavilion 500-500x

Máy đồng bộ HP Pavilion 500-500x

HP Pavilion 500-500x Pentium Dual Core G3250 (3.2GHz/3MB), 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, DVDRW, Intel HD Graphics, 7-in-1 memory card reader, USB Keyboard/ USB Mouse, Ubunt
HP Pavilion 500-500x Pentium Dual Core G3250 (3.2GHz/3MB), 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, DVDRW, Intel HD Graphics, 7-in-1 memory card reader, USB Keyboard/ USB Mouse, Ubunt

HP Pavilion 500-500x Pentium Dual Core G3250 (3.2GHz/3MB), 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, DVDRW, Intel HD Graphics, 7-in-1 memory card reader, USB Keyboard/ USB Mouse, Ubunt
HP Pavilion 500-500x Pentium Dual Core G3250 (3.2GHz/3MB), 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, DVDRW, Intel HD Graphics, 7-in-1 memory card reader, USB Keyboard/ USB Mouse, Ubunt

( Chưa bao gồm màn hình )


  • Thông số kỹ thuật
  • KM
  • Bảo Hành
HP Pavilion 500-500x Pentium Dual Core G3250 (3.2GHz/3MB), 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, DVDRW, Intel HD Graphics, 7-in-1 memory card reader, USB Keyboard/ USB Mouse, Ubunt

( Chưa bao gồm màn hình )


Sản phẩm cùng loại