Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

  • Danh mục Thiết bị cảm ứng

CẢM ỨNG ÁNH SÁNG - LS25B

CẢM ỨNG ÁNH SÁNG - LS25B

Model: LS25B

Điều chỉnh 5~200lux
Công suất thiết kế 25A,
chịu tải thực tế tối đa 1500w