Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

  • Danh mục Từ điển điện tử

Kim từ điển CV 28

Kim từ điển CV 28

Kim từ điển CV 28: Màn hình Tai nghe Âm thanh Ngôn ngữ hiển thị Lặp lại Khởi động lại Cài đặt âm lượng Cài đặt sáng tối Pin 3.2" trắng đen Có Giọng người thật Hoa/Việt Có Có Có Có 2 x AAA

Sản phẩm cùng loại