Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

  • Danh mục Mic thu âm

Mic thu âm trọn bộ K10,BM900

Mic thu âm trọn bộ K10,BM900

Mic thu âm trọn bộ Sound Card K10 
Bao gồm:
- 1 Sound Card K10

- 2 Mic thu âm
 
- 3 Giá đỡ mic

- 5 Che gió + bông lọc + dây Live stream