Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

  • Danh mục Mic thu âm

Trọn bộ K10 + BM 800

Trọn bộ K10 + BM 800

Trọn bộ bao gồm:
- Mic BM800
- Sound card K10
- Giá đỡ
- Màng lọc
- Dây Live stream 
- Dây 3.5