Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

  • Danh mục Mic thu âm

Trọn bộ K10 + Micro K200

Trọn bộ K10 + Micro K200

Trọn bộ K10 + Micro K200
Sản phầm bao gôm:
- Sound Card K10
- Micro Taktstar K200
- Giá đỡ
- màng lọc
- Dây live stream
- Nguồn 48v