Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

  • Danh mục Đồng hồ định vị

ĐỒNG HỒ ĐỊNH VỊ TRẺ EM ITV Q523

ĐỒNG HỒ ĐỊNH VỊ TRẺ EM ITV Q523

Đồng Hồ Trẻ Em GPS ITV Q523 có 5 chức năng chính là:
1. Định vị GPS quản lý giám sát con cái - Luôn biết con ở đâu
2. Nghe gọi điện - Nhắn tin thoại 2 chiều như điện thoại
3. Ghi âm cuộc đối thoại của con cái - Dù ở bất cứ nơi đâu
4. Thông Báo nguy hiểm tức thời - Với tính năng SOS
5. Vùng an toàn - Nhận cảnh báo khi con ra khỏi vị trí an toàn đã được cài đặt.