Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

  • Danh mục Xe điện thông minh

XE CÂN BẰNG THÔNG MINH 2 BÁN XMEN 8 INCH

XE CÂN BẰNG THÔNG MINH 2 BÁN XMEN 8 INCH

XE CÂN BẰNG THÔNG MINH 2 BÁN XMEN 8 INCH MACWHEEL- CÓ BLUETOOTH - GOLD
Giá cũ: 6.890.000.000
Giá mới: 3.490.000.000

1. Trọng lượng: 14kg
2. Tốc độ tối đa: 20 km / h
3. Max Load: 120kg
4. Thời gian sạc: khoảng 150 phút
5. Kích thước: 60 * 23 * 20cm
6. Tire Size: 8 inch 7. Pin: 4.4AH, 36