Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

Trống mực brother 2130

Trống mực brother 2130

Loại trống: bao trắng
Máy dùng: Brother 2130
Độ bền: in được 5.000 trang
Loại trống: bao trắng
Máy dùng: Brother 2130
Độ bền: in được 5.000 trang