Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

Trống mực 1200

Trống mực 1200

Mã trống: Drum
Loại trống: bao trắng
Máy dùng: HP1200
Độ bền: in được 5.000 trang