Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

Trống mực pana 422/402

Trống mực pana 422/402

Mã trống: Drum
Loại trống: bao trắng
Máy dùng: Pana 422 /402
Độ bền: in được 5.000 trang