Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

Trống mực Pana 802

Trống mực Pana 802

Mã trống: Drum
Loại trống: bao trắng
Máy dùng: pana 1500/1530
Độ bền: in được 5.000 trang