Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

Trống mực máy in Pana 772

Trống mực máy in Pana 772

Mã trống: Drum 
Loại trống: bao trắng
Máy dùng: HP1200
Độ bền: in được 5.000 trang
Mã trống: Drum
Loại trống: bao trắng
Máy dùng: Máy in Pana 772 
Độ bền: in được 5.000 trang