Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

  • Danh mục MÁY SCAN

Máy Scaner HP G3110

Máy Scaner HP G3110

Scaner HP G3110  Photo Scanner H·ng sản xuất: HP / Tốc độ quÐt ảnh đen trắng (s/ trang): 0 / Tốc độ quÐt ảnh mầu (s/trang): 0 / Hỗ trợ giấy: A4, / Độ ph©n giải quang học: 4800x9600dpi / Độ ph©n giải tối đa: 4800x9600dpi / Cổng giao tiếp: USB, / Chiều cao (mm): 70 / Chiều dài (mm): 305 / Chiều rộng (mm): 455 / TÝnh năng nổi bật kh¸c: Copy, Scan Film, Support Microsoft

Máy Scan HP
  • Thông số kỹ Thuật
  • KM
  • Bảo Hành
Scaner HP G3110  Photo Scanner H·ng sản xuất: HP / Tốc độ quÐt ảnh đen trắng (s/ trang): 0 / Tốc độ quÐt ảnh mầu (s/trang): 0 / Hỗ trợ giấy: A4, / Độ ph©n giải quang học: 4800x9600dpi / Độ ph©n giải tối đa: 4800x9600dpi / Cổng giao tiếp: USB, / Chiều cao (mm): 70 / Chiều dài (mm): 305 / Chiều rộng (mm): 455 / TÝnh năng nổi bật kh¸c: Copy, Scan Film, Support Microsoft

Sản phẩm cùng loại