Thế giới bộ đàm

Thế giới bộ đàm

Tuyển nhân viên kinh doanh Bộ đàm và Thiết bị an ninh tại Thanh Hóa

Tuyển nhân viên kinh doanh tại thanh hóa 
Thế giới công nghệ số G8 Thanh Hóa cần tuyển: nhân viên kinh doanh lĩnh vực phát triển thị trường, bao gồm Bộ Đàm, Camera giám sát, Thiết bị an ninh.
số lượng cần tuyển 04 người 
Yêu cầu: Tốt nghiệp các chuyên nghành về công nghệ thông tin, trung thực thẳng thắng, nhiệt tình  trong công việc...

Thế giới công nghệ số G8 Thanh Hóa cần tuyển: nhân viên kinh doanh lĩnh vực phát triển thị trường, bao gồm Bộ Đàm, Camera giám sát, Thiết bị an ninh.
số lượng cần tuyển 04 người 
Yêu cầu: Tốt nghiệp các chuyên nghành về công nghệ thông tin, trung thực thẳng thắng, nhiệt tình  trong công việc...
Thế giới công nghệ số G8 Thanh Hóa cần tuyển: nhân viên kinh doanh lĩnh vực phát triển thị trường, bao gồm Bộ Đàm, Camera giám sát, Thiết bị an ninh.
số lượng cần tuyển 04 người 
Yêu cầu: Tốt nghiệp các chuyên nghành về công nghệ thông tin, trung thực thẳng thắng, nhiệt tình  trong công việc...
Thế giới công nghệ số G8 Thanh Hóa cần tuyển: nhân viên kinh doanh lĩnh vực phát triển thị trường, bao gồm Bộ Đàm, Camera giám sát, Thiết bị an ninh.
số lượng cần tuyển 04 người 
Yêu cầu: Tốt nghiệp các chuyên nghành về công nghệ thông tin, trung thực thẳng thắng, nhiệt tình  trong công việc...
Thế giới công nghệ số G8 Thanh Hóa cần tuyển: nhân viên kinh doanh lĩnh vực phát triển thị trường, bao gồm Bộ Đàm, Camera giám sát, Thiết bị an ninh. số lượng cần tuyển 04 người Yêu cầu: Tốt nghiệp các chuyên nghành về công nghệ thông tin, trung thực thẳng thắng, nhiệt tình trong công việc...
Lĩnh vực bộ đàm - Camera giám sát - Thiết bị an ninh. Phát triển thị trường tuyến huyện và khu vực thành phố Thanh Hóa.

Thời hạn nộp hồ sơ hết ngày 30/10/2015. mọi chi tiết liên hệ trực tiếp 0378.888.788 - Hotline: 0949.004.773

https://www.facebook.com/thanhhoadb


Các tin khác: